Згода на обробку персональних даних

Користувач, підписуючись на розсилку на інтернет-сайті Погребицького Анатолія Юрійовича, приймає цю згоду на обробку персональних даних (далі – згоду).

Діючи вільно, своєю волею та у своєму інтересі, а також підтверджуючи свою дієздатність, Користувач дає свою згоду Погребицькому А. Ю., який проживає за адресою: Республіка Крим, на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

1. Ця Згода надається на обробку персональних даних як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням.

2. Згода надається на обробку наступних персональних даних Користувача:

1) Персональні дані, які не є спеціальними або біометричними:
номери контактних телефонів;
адреси електронної пошти;
дані користувача (відомості про місцезнаходження; тип і версія ОС;
тип та версія Браузера;
тип пристрою та дозвіл його екрану;
джерело, звідки прийшов на сайт користувач;
з якого сайту чи з якої реклами;
мова ОС та Браузера;
які сторінки відкриває та на які кнопки натискає користувач;
ip-адреса).
2) Персональні дані є загальнодоступними.
3) Мета обробки персональних даних:
аналітика дій фізичної особи на веб-сайті та функціонування веб-сайту; проведення рекламних та новинних розсилок.
4) Підставою для обробки персональних даних є:
ст. 24 Конституції Російської Федерації;
ст.6 Федерального закону №152-ФЗ «Про персональні дані»;
справжня згода на обробку персональних даних
5) У ході обробки з персональними даними будуть здійснені такі дії: збір; запис; систематизація; накопичення; зберігання;
уточнення (оновлення, зміна); вилучення; використання;
блокування; видалення; знищення.
6) Персональні дані обробляються до відписки фізичної особи від рекламних та новинних розсилок. Також обробка персональних даних може бути припинена на запит суб’єкта персональних даних. Зберігання персональних даних, зафіксованих на паперових носіях здійснюється відповідно до Федерального закону №125-ФЗ «Про архівну справу в Російській Федерації» та інших нормативно-правових актів у галузі архівної справи та архівного зберігання.
7) Згода може бути відкликана суб’єктом персональних даних або її представником шляхом направлення письмової заяви Погребицькому А. Ю. або його представнику за адресою, вказаною на початку цієї Згоди, або електронною поштою info@pro-mlm.tech
8) У разі відкликання суб’єктом персональних даних або його представником згоди на обробку персональних даних Погребицький А.Ю. вправі продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у пунктах 2 – 11 частини 1 статті 6, частини 2 статті 10 та частини 2 статті 11 Федерального закону № 152-ФЗ 2007 р.