Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності регулює порядок обробки та використання персональних даних фізичних осіб, які користуються сервісами Сайту https://pro-mlm.tech/, Погребицький О.Ю. (Далі – Оператор).

Передаючи Оператору персональні дані через використання Сайту та реєстрацію на Сайті, Користувач дає свою згоду (добровільну та безстрокову) на використання персональних даних на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності.

Ця згода є свідомою. Користувач дає згоду на обробку персональних даних вільно, своєю волею та у своєму інтересі. Згода не є письмовою, оскільки Оператор не опрацьовує спеціальні та біометричні персональні дані. Згода надається відповідно до п. 1 ст. 9 Федерального закону від 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. Від 22.02.2017) “Про персональні дані”.

Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності, він зобов’язаний припинити використання Сайту.
Безумовним акцептом цієї Політики конфіденційності є початок використання Сайту Користувачем.

Оператор може оновлювати Політику в міру потреби. Рекомендуємо Користувачам періодично перевіряти актуальність цієї Політики. Продовжуючи користуватися Сайтом після зміни Політики, Ви підтверджуєте згоду із внесеними змінами.

1. Терміни
1.1. Сайт – сайт, розташований у мережі Інтернет за адресою https://pro-mlm.tech/. Усі виняткові права на Сайт та його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн) належать Оператору у повному обсязі. Передача виняткових прав Користувачеві не є предметом цієї Політики конфіденційності.
1.2. Користувач – особа, яка використовує Сайт.
1.3. Персональні дані — персональні дані Користувача, які Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації або в процесі використання Сайту.
1.4. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.5. Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.6. Реєстрація – заповнення Користувачем Реєстраційної форми, розташованої на Сайті, шляхом вказівки необхідних відомостей та вибору логіну та паролю.
1.7. Реєстраційна форма – форма, розташована на Сайті, яку Користувач має заповнити для проходження Реєстрації на Сайті.

2. Склад інформації про Користувачів
2.1. Оператор обробляє такі персональні дані:
– Ім’я користувача
– Адреса електронної пошти
2.3. Обробка зазначених вище персональних даних здійснюється Оператором виключно з метою укладання та виконання договорів дистанційного продажу товарів, розміщених на Сайті. Персональні дані Оператором не поширюються та не передаються третім особам.
2.2. Для отримання інтернет розсилки про рекламні акції та отримання рекламно-інформаційних матеріалів (надсилаються Користувачам для того, щоб можна було зорієнтуватися та зробити правильний вибір товару) необхідно вказати лише ім’я Користувача та Адреса електронної пошти. Користувач може в будь-який момент відмовитися від розсилки шляхом надсилання Оператору запиту на відмову від розсилки на адресу: info@pro-mlm.tech або натисканням відповідної кнопки «відписатися від розсилки» в тілі листа розсилки.

3. Порядок обробки персональних даних
3.1. Оператор зобов’язується використовувати Персональні дані відповідно до Федерального Закону «Про персональні дані» № 152-ФЗ від 27 липня 2006 р. та цієї Політики конфіденційності.
3.2. Щодо персональних даних Користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.
3.3. Оператор має право зберігати персональні лише на серверах на території Російської Федерації.
3.4. Оператор має право передавати персональні дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:
3.4.1 державним органам, у тому числі органам дізнання та слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом;
3.4.2 інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством РФ.

3.5. Оператор має право передавати персональні дані третім особам, які не вказані в п. 3.4. цієї Політики конфіденційності, у таких випадках:
3.5.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.5.2 передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачеві;
3.5.3 передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики.
3.6. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних.

4. Права та обов’язки Користувача
4.1. Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам логін та пароль, які вони використовують для ідентифікації на Сайті.
4.2. Користувач зобов’язується дотримуватись належної обачності при зберіганні пароля, при його введенні.
4.3. Користувач зобов’язується під час реєстрації на Сайті використовувати складні поєднання символів для створення логіну/паролю.
4.4. Користувач зобов’язується не надавати третім особам у користування комп’ютерний пристрій, якщо з нього можливий вільний доступ до особистого кабінету Користувача.
4.5. Користувач гарантує, що всі персональні дані є актуальними та не належать до третіх осіб.
4.6. Користувач має право змінювати, видаляти свої персональні дані. Персональні дані Користувач може редагувати у профілі, що створюється при реєстрації.

5. Захист персональних даних
5.1. Оператор здійснює належний захист персональних даних відповідно до законодавства РФ та вживає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних.
5.2. Для забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки Оператор вживає заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, їх знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій щодо персональних даних.
5.3. Для забезпечення інформаційної безпеки Оператором вживаються такі заходи для захисту персональної інформації:
– обов’язкове використання брандмауерів, антивірусних систем;
– Резервне копіювання даних;
– Використання стандартних галузевих заходів безпеки.
Персональна інформація зберігається на сервері компанії і може бути використана для подальшого інформування клієнтів про нові акції та послуги, а також для проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень.

6. Cookies
6.1. Оператор використовує файли cookie. Файли “cookies” – це невеликі текстові файли, що розміщуються на жорстких дисках пристроїв Користувачів під час використання різних сайтів, призначені для сприяння в налаштуванні інтерфейсу користувача відповідно до уподобань Користувачів.
6.2. Більшість браузерів дозволяють відмовитися від отримання файлів cookie і видалити їх з жорсткого диска пристрою.

7. Інші положення
7.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Оператором, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право Російської Федерації.
7.2. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Оператора.
Перед зверненням до суду Користувач повинен дотриматися обов’язкового до судового порядку та направити Оператору відповідну претензію письмово. Строк відповіді на претензію становить 30 (тридцять) робочих днів.
7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Політики конфіденційності.
7.4. Оператор має право будь-якої миті змінювати Політику конфіденційності (повністю або в частині) в односторонньому порядку без попереднього погодження з Користувачем. Усі зміни набирають чинності наступного дня після розміщення на Сайті.
7.5. Користувач зобов’язується самостійно стежити за змінами політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.

8. Контактна інформація Оператора
8.1. Погребицький Анатолій Юрійович
8.2. Телефон: +79788099535
8.3. E-mail: info@pro-mlm.tech
8.4. Адреса: Республіка Крим